Jezik: Serbian English

Test ličnosti

Ovo je primer testa ličnosti. Test se rešave tako što upoređujete svoje ponašanje ili osobine sa onima koje su ponuđene i birate ono što vam, po vašoj proceni, vise odgovara.

Treba da znate da u testovima ličnosti nema pogrešnih ogovora, jedino treba da budete potpuno iskreni.
Često poslodavci testiraju kandidate za posao.

Napomena:

Ovo nije psihološki test. Psihološke testove mogu zadavati, ocenjivati i interpretirati isključivo diplomirani psiholozi i to ne svi, već samo oni koji su prošli adekvatnu obuku za primenu i interpretaciju određenih testova.

Pravi psihološki testovi (primeri) mogu se kupiti isključivo u Društvu psihologa Srbije i mogu ih kupiti samo psiholozi.


Test licnosti popunite polja: 


 


 
Strana 2