Jezik: Serbian English

Uslovi korišcenja sajta - Copyright

 

Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene uslove!


Vaš pristup i korišćenje sajta http://www.zaposlimo-srbiju.com/ (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišcćenja kao i svim važecim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.


Internet sajt http://www.zaposlimo-srbiju.com/, sa celokupnim sadržajem, tekstom, slikama u vlasništvu je  Copyright © 2015 www.zaposlimo-srbiju.com, pri čemu su sva prava zadržana, ukoliko nije naznačeno drugačije. Korišćenjem sajta ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila korišćenja sajta. Sajt zadržava pravo promena ovih uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice- Uslovi korišćenja.

 

Upotreba i zaštita podataka.

 

Prilikom korišćenja sajta dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tacnost podataka koje dajete, u skladu sa uslovima korišćenja sajta, kao i sa svim važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Korišcenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišcenja. Sajt prikuplja samo nužne podatke koje korisnici predaju uz lični pristanak i na sopstvenu odgovornost.


ZABRANJENO JE:

- postavljanje lažnih podataka i dezinformacija,


- postavljanje tuđih podataka, kontakt telefona, mejl adresa itd.,


- postavljanje pornografskog sadržaja,


- postavljanje sadržaja kojim se vređa rasna, verska, polna i bilo koja druga vrsta pripadnosti,


- kopiranje, postavljanje sadržaja koji je zaštićen zakonom i autorskim pravima bez dozvole autora ili vlasnika,


- kopiranje teksta ili slika sa našeg portala na Vaš bez našeg odobrenja.


Dostavljeni sadržaj


Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da administrator može učiniti sve ili nešto od navedenog:

- da nadgleda dostavljene sadržaje;

- da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);

- učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta ili usklađivanja sa pravnim normama. Sajt nema kontrolu nad niti će biti odgovoran za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

-Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite iskljućivo na sopstvenu odgovornost.

 

Sajt ne daje nikakve garancije, niti odgovara za:

- tačnost, sadržinu, kompletnost, pouzdanost ili dostupnost informacija prikazanih na sajtu.

- za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta

- nesmetano funkcionisanje sajta bez ikakvih grešaka u bilo kom trenutku

Sajt zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

 

Ogranicenje odgovornosti


Sajt ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku:

- za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,

- za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.

- za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: pro­blemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, pro­blemi u funkcionisanju teleko­munikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

- za sadržaj niti garantuje da sadržaj objavljen od strane korisnika neće povređivati prava drugih, neće biti uvredljiv ili uznemiravajući, vulgaran, pornografski, odnosno da nece povređivati čast ili da nece podsticati na bilo koje protivzakonito ponašanje, krivično delo, ili predstavljati povod za pozivanje na građansku odgovornost.

- ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a sajt ce nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.

 

Sajt nije strana u bilo kakvom poslu koji eventualno zaključite sa trećim licima niti je za njih odgovoran.

Sajt može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu.

Obaveštenja korisnika


Na ovom sajtu možete ostaviti besplatno Vašu ponudu za posao kao i Vaše podatke o potražnji posla, bez prethodne registracije, uz lični pristanak i na sopstvenu odgovornost. Verujemo da ovaj sajt povećava dostupnost informacija i omogućava nove veze među ljudima. Poštujemo vlasništvo korisnika nad sadržajem koji su odobrili da dele i njihovu odgovornost za taj sadržaj.

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt” stranici.

Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi sajta, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Korisnik koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

 

- GODINE, FIZIČKI IZGLED, POL NE SMEJU BITI USLOV ZA ZAPOSLENJE.
- OGLASI ZA "RAD OD KUĆE", OGLASI SA NEODREĐENOM SADRŽINOM A PRI TOM BEZ ADRESE FIRME ILI BEZ WEB ADRESE (SAJTA) BIĆE AUTOMATSKI ODBIJENI I OBRISANI.


Korisnik postavljanjem svojih podataka na sajt automatski prihvata gore navedene uslove i pravila.